J.P.Konstruktor

Vår affärsidé :

att hjälpa företag klara av sina arbetstoppar vad det gäller framtagning av säljritningar och tillverkningsunderlag.

att kompetensutveckla din personal med  hjälp av anpassad datautbildning.

e-mail
Gästboken

att utveckla Era idéer och tankar samt presentera detta på ett professionellt sätt.

Uppdaterad
2004-11-17

att bistå med praktiskt stöd när det gäller att effektivisera det dagliga administrativa datoranvändandet.

att utveckla hemsidor tillsammans med användaren, där målet år självständighet gällande framtida skötsel och uppdatering.

Nyhetsrullen

Du är besökare nr